החברה מפתחת פתרונות, ידע ו-e-Learning למוסדות וארגוני:

חירום וביטחון

אקדמיה

חינוך

חברות וארגונים

טעימה מהקורסים שלנו

Email Us:

Call Us:

03-5311813

Tzahal Street 104,

Kiryat Ono